隆尊
大大的那句话,不修行,自己早晚也这样。。

https://mp.weixin.qq.com/s/2Q0DYC5WKLDL22plA8K20Q

法明通彻 发表于 2019-03-15

您好!师兄,
个人不太建议看这种东西。

首先,观苦要多在生活里看,才知道生活中每个人都苦。
看这些东西,其实都是在看故事,会觉得这些东西离自己挺远的。

第二,看这种东西,仍然让人停留在对现状的抱怨上,对荣华富贵的羡慕上。
苦,是告诉我们,一切快乐的本质也是苦的。
这种推送。会让我们感觉似乎只有穷困潦倒才苦,荣华富贵就不苦。
其实就算腰缠万贯,仍然躲不开那几个根本的苦。

所以说,这种微信推送,“丧文化”,最好远离吧。

吉祥如意!

法寂知足 发表于 2019-03-14

没帮助,这些都是一些世法的东西,为什么修行,那肯定是在人世间得不到的东西。我给你举个例子,
一个问题,大多数人都有害怕和恐怖的回忆,请问这人世间谁能没有恐惧?
答案您想了一圈也想明白了,上至王公贵族下至平民百姓没有能不害怕的
当官的怕丢官 贪钱的更别说,做生意的怕赔钱学生怕不及格 欠债的怕黑社会 黑社会怕的更多 当皇帝的表面威风凛凛,其实心里比谁都害怕…就算你你再无所顾忌再愚痴那也怕死吧?不怕死也怕疼吧?
这里特别提一下为什么说做女人苦?女人怕的更多,深夜有人敲门会怕,走夜路也会怕,甚至有人多瞅你几眼都会害怕…
那么你该问了,我再也不想害怕了再也不想担心这个担心那个了,再也不想被吓的哆哆嗦嗦甚至尿裤子或者不想分泌那么多肾上腺素了怎么办?
有没有一个无有恐怖的地方呢? 有 唯有修行…
孔子穷于陈蔡之间,七日不火食,藜羹不惨,颜色甚惫,而弦歌于室。颜回择菜,子路、子贡相与言曰:“夫子再逐于鲁,削迹于卫;伐树于宋,穷于商周,围于陈蔡。杀夫子者无罪,藉夫子者无禁。弦歌鼓琴,未尝绝音,君子之无耻也若此乎?”颜回无以应,入告孔子。孔子推琴,喟然而叹曰:“由与赐,细人也。召而来,吾语之。”子路、子贡入。子路曰:“如此者,可谓穷矣!”孔子曰:“是何言也!君子通于道之谓通,穷于道之谓穷。今丘抱仁义之道以遭乱世之患,其何穷之为,故内省而不穷于道,临难而不失其德,天寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。陈蔡之隘,于丘其幸乎!”孔子削然反琴而弦歌,子路挖然执干而舞。子贡曰:“吾不知天之高也,地之下也。”古之得道者,穷亦乐,通亦乐,所乐非穷通也,道德于此,则穷通为寒暑风雨之序矣。故许由娱于颖阳,而共伯得乎共首。
看这位法师,猴子都骑头上了,人家也不害怕,谈笑自若,像我们这种凡人别说被猴骑,就算是头上落个虫子也能吓够呛

妙离 发表于 2019-03-15

无常是苦,四个字全说完了。
师兄您好,回复的不一定对,请您参考。您发的内容我看了一遍,大部分不能算苦,是没有被满足的贪嗔痴,我们通过看,看到的是他们的烦恼,是他们目前的不如意,一旦如意了,满足了,他们可能就欢天喜地了,尽管他们承受了一定的心理层面的痛苦,但这种痛苦仅仅是一种感受,心理感受连接的贪嗔痴,是烦恼。如果我们观他们落入这些烦恼却不能做主,可以算是观苦,如果仅仅看到这些个烦恼和不如意,不能算是观到了苦。
还是说,我们观苦,首先要了解什么是苦。我们看佛所说的人生八苦都是什么,生老病死,爱别离,怨憎会,求不得,五蕴织盛。第一个是身体层面的,你无法掌控生老病死,你再能你也掌控不了,就像一个皇帝,什么都可以说了算,这些还是说了不算。中间这三个我认为是因缘果报,有些人由于定业所感,他无能为力,只能承受。对于别人可能这事儿有解,对于他解不了,因为要承受这个果报,那么也做不了主。最后这一个,五蕴织盛,色受想行识,更是做不了主。综上所述,以上这三类,你不修行,你绝对做不了主。观的粗一点的时候,你看到的是这几个比较大的苦,观的细一点的时候,看到五蕴炽盛,更能感受到无量苦逼身。色受想行识流转速度之快,简直就把自己当傻子一样的耍的团团转,让你干嘛你干嘛,你说苦不苦,当然程度不够,看不清这个真相而已。所以,观苦和修行要同时进行,修行增上了,观苦的能力也增强,苦观到了,又进一步激励自己用功修行,所以,加油吧师兄,功课上要不断加油,观苦也要随时随地。

菩提正兴_阿禅 发表于 2019-03-15

肯定算苦,不过有多少人只是看一热闹,妥妥的世间的不如意

妙修清静 发表于 2019-03-14

诸法因缘生,缘谢法还灭。吾师大沙门,常作如是说。
嘉言嘉话
遇到知音,共觅菩提